Βιογραφικό Σημείομα

Κωνσταντίνος ΒΕΡΝΙΚΟΣ

Αναπληρωτής καθηγητής
(Πανεπιστήμιο της Μονπελιέ)

Μεταδιδακτορικός τίτλος υφηγεσίας

Διατριβή στα μαθηματικά

Προσωπικά στοιχεία

Γεν. μια 24 Απριλίου στην Boulogne-Billancourt
Ελληνική υπηκοότητα
Παντρεμένος - Δύο παιδία (η Ζωή καί ο Λέως)

Ακαδημαϊκες θέσεις και Εκπαίδευση

Πτυχία

Υποτροφίες και Διακρίσεις

Διαμονές μικρής διάρκειας

Στα πλαίσια του ευροπαϊκου προγράμματος Erasmus